chat trực tuyến

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  -1 khách và -1 thành viên

  TIẺU LUẬN, SKKN CÁC CẤP HỌC

  Số TT
  Nội dung đề tài
  Download
  Ghi chú
  1
  Công tác bồi dưỡng cho giáo viên tại trường trung học cơ sở
  21002.doc
  18 trang
  2
  Nâng cao chất lượng giáo dục thcs ở huyện xxx- xxx trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá
  Tải về
  44 trang
  3
  Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS
  Tải về
  38 trang
  4
  MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS
  Tải về
  37 trang
  5
  Một số biện pháp quản lý chỉ đạo hoạt động dạy và học của hiệu trưởng trường THCS
  Tải về
  22 trang
  6
  Hiệu trưởng chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT x - x - x thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
  Tải về
  31 trang
  7
  BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG PT CẤP 2,3 ...... – Huyện .......- Tỉnh ......
  00001.rar
  21 trang
  8
  MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỦA HIỆU TRƯỞNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THCS
  00002.rar
  21 trang
  9
  TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC – MỘT BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS XXX (Tốt nghiệp Trung cấp Chính trị)
  00003.doc
  26 trang
  10
  (tiểu luận) LUẬN VỀ CẶP PHẠM TRÙ TẤT NHIÊN - NGẪU NHIÊN VÀ VẬN DỤNG VÀO TRONG NGHIÊN CỨU TOÁN HỌC
  00004.doc
  35 trang
  11
  (tiểu luận Trung cấp chính trị) MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TÔN GIÁO VIỆT NAM
  00005.doc
  26 trang
  12
  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN (TN Trung cấp chính trị)
  00006.doc
  29 trang
  13
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG Ở huyện TRONG THỜI KỲ MỚI (TN Trung cấp chính trị)
  00007.doc
  38 trang
  14
  CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00008.doc
  18 trang
  15
  QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00009.doc
  22 trang
  16
  NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00010.doc
  31 trang
  17
  CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở XÃ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00011.rar
  33 trang
  18
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ XÃ NHIỆM KỲ 2006 - 2010 (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00012.rar
  28 trang
  19
  GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT TRONG HỘI NGHỊ THI ĐUA Ở TRƯỜNG (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00013.rar
  25 trang
  20
  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở TRƯỜNG THCS (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00014.rar
  23 trang
  21
  TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC – MỘT BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00015.rar
  25 trang
  22
  thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00016.rar
  29 trang
  23
  cải các hành chính ở uỷ ban nhân dân xã thực trạng và giải pháp (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00017.rar
  24 trang
  24
  thực MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00018.rar
  27 trang
  25
  giải quyết tình huống vi phạm quy chế chuyên môn của giáo viên ở trường thcs (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00019.rar
  20 trang
  26
  những giải pháp cơ bản của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00020.rar
  25 trang
  27
  thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 25 trang (file 00021.rar). Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chưc cơ sở đảng 39 trang (file 00022.rar). Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên chi bộ trường thcs trong giai đoạn hiện nay 55 trang (file 00023.rar) (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00021.rar
  3 file
  28
  nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ .... 33 trang (file 00024.rar). Tải về
  Giải pháp then chốt của chi ủy trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở chi bộ trường ... 25 trang (file 00025.rar). Tải về
  Công tác đánh giá cán bộ ở đảng bộ xã xxx - thực trạng và giải pháp 30 trang (file 00026.rar) Tải về
  ....
  ....
  29
  Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường trung học cơ sở ... 25 trang (file 00027.rar)
  Đổi mới tổ chức và hoạt dộng của đoàn tncshcm ở thành phố xxxx, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới ... 38 trang (file 00028.rar)
  nâng cao chất lượng hiệu quả cong tác dân vận đối với sự nghiệp phát triển giáo dục ở trường thcs ... 28 trang (file 00029.rar)
  thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ thpt dân tộc nội trú xxx- trong giai đoạn hiện nay .... 32 trang (file 00030.rar)
  đánh giá tình hình giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn xã xxx - xxx từ năm 2003 đến năm 2012 ... 29 trang (file 00031.rar)
  thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường tiểu học xm trong giai đoạn hiện nay .... 20 trang (file 00032.rar)
  giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn xã xxx thực trạng và giải pháp .... 32 trang (file 00033.rar)
  tonghop.rar
  ....
  ......
  Đang tiếp tục cập nhật
  Tải về
  trang

  Danh sách giáo viên - Đang cập nhật

  Báo cáo kết quả minh bạch tài sản thu nhập năm 2014

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Anh Hải
  Ngày gửi: 09h:20' 19-03-2014
  Dung lượng: 54.0 KB
  Số lượt tải: 491
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH THANH MAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 15/BC-THTM Thanh Mai, ngày 20 tháng 3 năm 2014

  BÁO CÁO
  Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014


  Thực hiện công văn số 183/UBND-TTr ngày 14/03/2014 của UBND huyện về việc báo cáo kết quả kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2014. Trường Tiểu học Thanh Mai báo cáo kết quả kê khai tài sản thu nhập như sau:
  1. Quá trình chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
  Nội dung phần báo cáo này nhằm phản ánh những phạm vi, đặc điểm về tổ chức bộ máy, hoạt động và việc tổ chức thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong năm bao gồm:
  - Phạm vị, đặc điểm tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
  - Các văn bản pháp luật áp dụng;
  - Các văn bản chỉ đạo, đôn đốc của cấp trên;
  - Các văn bản cơ quan, đơn vị đã triển khai như: Kế hoạch, phương án, tổ chức tuyên truyền;
  - Phân công thực hiện;
  - Quá trình thực hiện các nhiệm vụ kê khai, công khai, quản lý hồ sơ, tiến hành xác minh, xem xét kỷ luật, tổng hợp báo cáo …
  - Những thuận lợi hay khó khăn, vướng mắc.
  a. Đặc điểm tình hình
  Trường tiểu học Thanh Mai huyện Thanh Oai là đơn vị sự nghiệp không tự chủ về tài chính. Nhiệm vụ của trường là giáo dục tiểu học trên địa bàn xã Thanh Mai. Đơn vị được phép mở tài khoản riêng, nguồn tài chính của trường do Ủy ban nhân dân huyện cấp hàng năm, ngoài ra trường không có nguồn thu nào khác.
  Cơ cấu tổ chức nhà trường gồm có Chi bộ, Hội đồng trường, Ban giám hiệu, tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn Thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân, Đội TNTP Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu.
  Tổng số Công chức, viên chức : 48 người, nữ : 45 người
  Ban giám hiệu : 03 người, nữ : 02 người,
  Chi bộ có 18 đảng viên, nữ 15 người
  Công đoàn có 48 đoàn viên, nữ 45 người,
  Đoàn thanh niên có 12 người, nữ 12 người,
  Ban Thanh tra có 03 người, nữ 02 người.
  Số người thuộc diện phải kê khai tài sản : 05 người (BGH 03 người, kế toán 01 người, thủ quỹ 01 người)
  b. Các văn bản pháp luật áp dụng
  - Các văn bản chỉ đạo, đôn đốc của cấp trên;
  Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13;
  Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;
  Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;
  Hướng dẫn hướng dẫn của Phòng Nội vụ huyện Thanh Oai về kê khai tài sản, thu nhập năm 2013.
  - Các văn bản cơ quan, đơn vị đã triển khai như:
  Kế hoạch tổ chức kê khai tài sản và công bố bản kê khai tài sản cá nhân.
  - Phân công thực hiện : Số người phải kê khai ít nên Ban Giám hiệu trực tiếp triển khai thực hiện.
  - Quá trình thực hiện các nhiệm vụ kê khai, công khai, quản lý hồ sơ, tiến hành xác minh, xem xét kỷ luật, tổng hợp báo cáo …
  + Từng cá nhân tự kê khai đúng theo hướng dẫn của TT 08 ;
  + Nhà trường tổ chức họp toàn thể Công chức, viên chức tiến hành công khai tài sản, thu nhập của từng người.
  - Những thuận lợi hay khó khăn, vướng mắc : Không
  2. Kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập
  2.1 Kết quả kê khai
  - Thời gian tiến hành: ngày 02 tháng 12 năm 2013 ;
  - Hình thức : Công bố bản kê khai tài sản, thu nhập của từng cá nhân
  - Số liệu về số người kê khai gồm:
  + Số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm; trong đó số người phải kê khai tăng/giảm so với năm trước, lý do ; 05 người.
  + Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm : 05 người ; tỷ lệ 100 %
   
  Gửi ý kiến