chat trực tuyến

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TIẺU LUẬN, SKKN CÁC CẤP HỌC

  Số TT
  Nội dung đề tài
  Download
  Ghi chú
  1
  Công tác bồi dưỡng cho giáo viên tại trường trung học cơ sở
  21002.doc
  18 trang
  2
  Nâng cao chất lượng giáo dục thcs ở huyện xxx- xxx trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá
  Tải về
  44 trang
  3
  Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS
  Tải về
  38 trang
  4
  MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS
  Tải về
  37 trang
  5
  Một số biện pháp quản lý chỉ đạo hoạt động dạy và học của hiệu trưởng trường THCS
  Tải về
  22 trang
  6
  Hiệu trưởng chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT x - x - x thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
  Tải về
  31 trang
  7
  BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG PT CẤP 2,3 ...... – Huyện .......- Tỉnh ......
  00001.rar
  21 trang
  8
  MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỦA HIỆU TRƯỞNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THCS
  00002.rar
  21 trang
  9
  TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC – MỘT BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS XXX (Tốt nghiệp Trung cấp Chính trị)
  00003.doc
  26 trang
  10
  (tiểu luận) LUẬN VỀ CẶP PHẠM TRÙ TẤT NHIÊN - NGẪU NHIÊN VÀ VẬN DỤNG VÀO TRONG NGHIÊN CỨU TOÁN HỌC
  00004.doc
  35 trang
  11
  (tiểu luận Trung cấp chính trị) MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TÔN GIÁO VIỆT NAM
  00005.doc
  26 trang
  12
  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN (TN Trung cấp chính trị)
  00006.doc
  29 trang
  13
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG Ở huyện TRONG THỜI KỲ MỚI (TN Trung cấp chính trị)
  00007.doc
  38 trang
  14
  CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00008.doc
  18 trang
  15
  QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00009.doc
  22 trang
  16
  NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00010.doc
  31 trang
  17
  CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở XÃ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00011.rar
  33 trang
  18
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ XÃ NHIỆM KỲ 2006 - 2010 (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00012.rar
  28 trang
  19
  GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT TRONG HỘI NGHỊ THI ĐUA Ở TRƯỜNG (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00013.rar
  25 trang
  20
  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở TRƯỜNG THCS (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00014.rar
  23 trang
  21
  TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC – MỘT BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00015.rar
  25 trang
  22
  thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00016.rar
  29 trang
  23
  cải các hành chính ở uỷ ban nhân dân xã thực trạng và giải pháp (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00017.rar
  24 trang
  24
  thực MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00018.rar
  27 trang
  25
  giải quyết tình huống vi phạm quy chế chuyên môn của giáo viên ở trường thcs (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00019.rar
  20 trang
  26
  những giải pháp cơ bản của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00020.rar
  25 trang
  27
  thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 25 trang (file 00021.rar). Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chưc cơ sở đảng 39 trang (file 00022.rar). Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên chi bộ trường thcs trong giai đoạn hiện nay 55 trang (file 00023.rar) (Tiểu luận Trung cấp chính trị)
  00021.rar
  3 file
  28
  nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ .... 33 trang (file 00024.rar). Tải về
  Giải pháp then chốt của chi ủy trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở chi bộ trường ... 25 trang (file 00025.rar). Tải về
  Công tác đánh giá cán bộ ở đảng bộ xã xxx - thực trạng và giải pháp 30 trang (file 00026.rar) Tải về
  ....
  ....
  29
  Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường trung học cơ sở ... 25 trang (file 00027.rar)
  Đổi mới tổ chức và hoạt dộng của đoàn tncshcm ở thành phố xxxx, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới ... 38 trang (file 00028.rar)
  nâng cao chất lượng hiệu quả cong tác dân vận đối với sự nghiệp phát triển giáo dục ở trường thcs ... 28 trang (file 00029.rar)
  thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ thpt dân tộc nội trú xxx- trong giai đoạn hiện nay .... 32 trang (file 00030.rar)
  đánh giá tình hình giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn xã xxx - xxx từ năm 2003 đến năm 2012 ... 29 trang (file 00031.rar)
  thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường tiểu học xm trong giai đoạn hiện nay .... 20 trang (file 00032.rar)
  giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn xã xxx thực trạng và giải pháp .... 32 trang (file 00033.rar)
  tonghop.rar
  ....
  ......
  Đang tiếp tục cập nhật
  Tải về
  trang

  Danh sách giáo viên - Đang cập nhật

  Tiểu luận QLGD: biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ gv trường tiểu học

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Lê Anh Hải
  Ngày gửi: 16h:56' 22-12-2013
  Dung lượng: 546.0 KB
  Số lượt tải: 304
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC …………
  -----(((((-----  Họ và tên người viết
  TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA
  KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÍ GIÁO DỤC


  ĐỀ TÀI:

  NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

  Địa phương, tháng XX năm 2XXX


  MỤC LỤC
  (Bạn có thể thay đổi - thêm bớt nên số trang thay đổi)
  PHẦN I. MỞ ĐẦU Trang 3
  1. Lý do chọn đề tài 4
  2.
  3.
  4.
  5.
  PHẦN II. NỘI DUNG
  1.
  2.
  3.
  4.
  PHẦN III. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
  1. KẾT LUẬN
  2. KIẾN NGHỊ
  PHỤ LỤC


  TIỂU LUẬN
  BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX - YYY - ZZZ.

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Sự nghiệp giáo dục có vị trí quan trọng trong chiến lược xây dựng con người , chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi một quốc gia .Với đất nước Việt Nam ta cũng vậy,giáo dục luôn được coi là quốc sách hàng đầu.
  Tháng 12/1996 , Ban chấp hành Trung ương đảng khoá VIII đã ra Nghị quyết số 02/NQ-TW về định hướng chiến lược Giáo dục và Đào tạo trong thời kì công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, tạo thời cơ thuận lợi chưa từng có cho ngành Giáo dục nói chung và Giáo dục cấp Tiểu học nói riêng . Nghị quyết đã nhấn mạnh : “Thực sự coi Giáo dục đào tạo cùng với khoa học công nghệ là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển .Giáo dục Tiểu học là nền móng của quá trình đào tạo con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời đại đất nước."
  Điều 2 Luật Giáo dục đã ghi: "Mục tiêu giáo dục là đào tạo những con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước". Để đạt được mục tiêu của giáo dục không phải ai khác mà chính là những nhà giáo dục và quản lý giáo dục mà đội ngũ giáo viên trong nhà trường là nhân tố trung tâm của sự phát triển giáo dục. Vì vậy, người thầy phải là người có đức có tài (vừa hồng vừa chuyên) .
  Xây dựng và phát triển đội ngũ là thực hiện NQ và chỉ thị của Đảng về Giáo dục, đặc biệt là thực hiện chỉ thị 40 ngày 15-6-2004 của BBT Trung ương Đảng về việc “Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”.Chỉ thị nêu rõ xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010. Chỉ thị đã nêu rõ mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng, cân đối về cơ cấu, đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới.
  Kinh nghiệm đúc kết từ ngàn đời xưa của của ông cha ta đã từng nói:"Không thầy đố mày làm nên" đó cũng là lời khẳng định vị trí, vai trò quyết định của người thầy trong công tác giáo dục. Bậc Tiểu học là cấp học nền tảng có tính chất quyết định trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đội ngũ giáo viên Tiểu học là lực lượng quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục, đảm bảo mọi thành công của chủ trương đổi mới giáo dục, đồng thời là người trực tiếp thực hiện mục tiêu của giáo dục Tiểu học, là người tạo nên uy tín, chất lượng và hiệu quả của nhà trường. Mỗi trường học muốn phát triển trước hết phải có đội ngũ giáo viên giỏi. Đây là nguồn lực quý báu và có vai trò quyết định chất lượng giáo dục trong nhà trường.
  Như vậy, giáo dục và đào tạo là chìa khoá mở cửa để tiến vào tương lai. Để đào tạo nên con người mới “ vừa hồng vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu đào của xã hội, đòi hỏi người làm công tác quản lý nhà trường phải luôn trăn trở để tìm biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường, nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Cụ thể là đội
   
  Gửi ý kiến